Ekonomia

Tematyczna strona internetowa!

System ekonomiczny

Posted by admin on September - 6 - 2018 with Comments Off on System ekonomiczny
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka oraz rodzaje
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się ankietą sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie działania indywidualnych podmiotów ekonomicznych lub przebiegach zachodzących w wyodrębnionych segmentach ekonomii, makroekonomia testuje zjawiska oraz przebiegi zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi będącymi probierzami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Wolno je opisać mianem makrowielkości ekonomicznych. Pośród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych należy wymienić pomiędzy innymi produkcje, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Wolno wiec powiedzieć, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić czynniki rozstrzygające o poziomach oraz metamorfozach makrowielkości oraz wytłumaczyć mechanizmy traktujące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje określić elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby określamy jako zakumulowany stan danej wielkości w określonym momencie.

Comments are closed.